Instruktor skalního lezení

Kurz je určen pro pedagogické pracovníky, vedoucí a instruktory v horolezeckých oddílech a provozovatele soukromých horolezeckých škol.
Kurz proběhne ve čtyřech prodloužených víkendech:

7. – 9.4.2017
21. – 23.4.2017
5. – 8.5.2017
19. – 21.5.2017

 

Akreditovaný kurz MŠMT (č. akreditace: 006/2015-50, udělena 12.3.2015). Absolvent kurzu obdrží osvědčení: Instruktor skalního lezení. Na toto osvědčení je možno získat Živnostenský list pro danou činnost. Uchazeči, který je veden v evidenci Úřadu Práce, je možno uhradit kurzovné z rekvalifikačního programu.

Cena: 9.900,- Kč

 

CO SE NA KURZU NAUČÍTE

1. Blok A

Teorie: zdravověda, první pomoc, fyziologie sportovní činnosti, výživa, pitný režim, strečink, rozcvičení, základy psychologie a pedagogiky, výstroj, výzbroj, materiál pro zajišťování, historie horolezectví, druhy horolezectví, styly lezení, obtížnost, stupnice, bezpečnost, stavba umělé stěny, lezecké závody

 

2. Blok B

Praxe: rozcvičení, strečink, technika lezení, uzlování, navazování, jištění, zaseknutí jistící pomůcky, slaňování, bouldering, spouštění spolulezce, budování stanoviště, prusíkování, techniky vytahování spolulezce, stavba lezeckých cest, hry na umělé stěně, nácvik záchrany spolulezce

 

3. Blok C

práce s průvodcem, postupové jistící body, budování stanoviště, lezení toprope, lezení na 1.konci lana, lezení vícedélkových cest, záchrana spolulezce ve stěně, různé způsoby slaňování, metodický výstup

 

4. Blok D

osazování fixního jištění, sestavení pádostroje, chytání pádů, skobování, technické lezení, záchranka

 

Kurz bude ukončen zkouškami:

Písemný test: zdravověda a první pomoc, výstroj a výzbroj, stupnice obtížnosti, styly lezení, bezpečnostní zásady.
Praktické zkoušky: uzly, slaňování, jištění, záchrana a transport zraněného, poskytnutí první pomoci, metodický výstup.

 

PŘIHLÁŠKA NA KURZ

Termín (V případě, že termín není vypsaný nebo Vám nevyhovuje, nevyplňujte, domluvíme se s Vámi.)

Jméno a příjmení *

Adresa

Email *

Telefon

Další sdělení