Průvodcovská činnost horská

Kurz je určen pro průvodce cestovních kanceláří, ale i pro pedagogické pracovníky, kteří pořádají turistické akce v horách.

Kurz proběhne ve čtyřech prodloužených víkendech:
17. – 19.5.2019 Vysočina
13. – 16.6.2019 Vysočina

26. – 30.6.2019 Alpy

 

Akreditovaný kurz MŠMT (č. akreditace: 028/2017 – 50, udělena 21.3.2017). Absolvent kurzu obdrží osvědčení: Průvodcovská činnost horská. Na toto osvědčení je možno po 4 leté praxi získat Živnostenský list pro danou činnost. Uchazeči, který je veden v evidenci Úřadu Práce, je možno uhradit kurzovné z rekvalifikačního programu.

Cena: 13.900,- Kč

 

CO SE NA KURZU NAUČÍTE

1. Blok A

Teorie: zdravověda a první pomoc, fyziologie sportovní činnosti, výživa a pitný režim, výstroj a výzbroj, orientace + GPS, meteorologie, pohyb v terénu (přechod ledovce, vodního toku, zajištěné cesty)
Praxe: uzlování, základní lanové techniky, práce s mapou a buzolou

 

2. Blok B

Teorie: psychologie vedení skupiny, plánování akce, příprava túry
Praxe: záchrana ve strmém terénu, orientace + GPS

 

3. Blok C

Teorie: právní problematika, řešení krizových situací na akci
Praxe: pohyb ve strmém terénu, základy pohybu ve skalního terénu, překonávání vodního toku, záchranná akce, transport zraněného, orientace a navigace – cvičení, práce s GPS

 

4. Blok D

pohyb na mačkách, pohyb a jištění na strmém firnu, postup s klienty po ledovci, záchrana z ledovcové trhliny, průstup a záchrana na zajištěné cestě (via ferrata), vyhledávání a záchrana v lavině, orientace v horském terénu

 

Kurz bude ukončen zkouškami:

Písemný test: právní problematika, orientace, meteorologie, zdravověda a první pomoc, výstroj a výzbroj, laviny
Praktické zkoušky: uzly, slaňování, jištění, záchrana a transport zraněného, vyhledávání v lavině, poskytnutí první pomoci, průstup via ferratou

 

PŘIHLÁŠKA NA KURZ

Termín (V případě, že termín není vypsaný nebo Vám nevyhovuje, nevyplňujte, domluvíme se s Vámi.)

Jméno a příjmení *

Adresa

Email *

Telefon

Další sdělení