Instruktor skalního lezení

Kurz je určen pro pedagogické pracovníky, vedoucí a instruktory v horolezeckých oddílech a provozovatele soukromých horolezeckých škol.
17.-28.10.2019

Akreditovaný kurz MŠMT (č. akreditace: 010/2018-50, udělena 14.3.2018). Absolvent kurzu obdrží osvědčení: Instruktor skalního lezení. Na toto osvědčení je možno získat Živnostenský list pro danou činnost. Uchazeči, který je veden v evidenci Úřadu Práce, je možno uhradit kurzovné z rekvalifikačního programu.

Cena: 9.900,- Kč

CO SE NA KURZU NAUČÍTE

Teorie: zdravověda, první pomoc, fyziologie sportovní činnosti, výživa, pitný režim, strečink, rozcvičení, základy psychologie a pedagogiky, výstroj, výzbroj, materiál pro zajišťování, historie horolezectví, druhy horolezectví, styly lezení, obtížnost, stupnice, bezpečnost, stavba umělé stěny, lezecké závody.
Praxe: rozcvičení, strečink, technika lezení, uzlování, navazování, jištění, zaseknutí jistící pomůcky, slaňování, bouldering, spouštění spolulezce, budování stanoviště, prusíkování, techniky vytahování spolulezce, stavba lezeckých cest, hry na umělé stěně, nácvik záchrany spolulezce, práce s průvodcem, postupové jistící body, budování stanoviště, lezení toprope, lezení na 1.konci lana, lezení vícedélkových cest, záchrana spolulezce ve stěně, různé způsoby slaňování, metodický výstup, osazování fixního jištění, sestavení pádostroje, chytání pádů, skobování, technické lezení, záchranka

Kurz bude ukončen zkouškami:

Písemný test: zdravověda a první pomoc, výstroj a výzbroj, stupnice obtížnosti, styly lezení, bezpečnostní zásady.
Praktické zkoušky: uzly, slaňování, jištění, záchrana a transport zraněného, poskytnutí první pomoci, metodický výstup.

Kurz byl pro malý počet zájemců zrušen

PŘIHLÁŠKA NA KURZ

Termín (V případě, že termín není vypsaný nebo Vám nevyhovuje, nevyplňujte, domluvíme se s Vámi.)

Jméno a příjmení *

Adresa

Email *

Telefon

Další sdělení