Instruktor lezení na umělých stěnách

Kurz je určen pro pedagogické pracovníky, majitele a provozovatele umělých stěn, dozor na umělých stěnách a vedoucí sportovních kroužků.
Kurz proběhne ve třech prodloužených víkendech.

Termín kurzu:
7.2.2020 – 8.3.2020

Akreditovaný kurz MŠMT (akreditace 059/2017, udělena 19.6.2017). Absolvent kurzu obdrží osvědčení: Instruktor lezení na umělých stěnách. Na toto osvědčení je možno získat Živnostenský list pro danou činnost. Uchazeči, který je veden v evidenci Úřadu Práce, je možno uhradit kurzovné z rekvalifikačního programu.

Cena: 4.900,- Kč

 

CO SE NA KURZU NAUČÍTE

Program: zdravověda, první pomoc, fyziologie sportovní činnosti, výživa, pitný režim, strečink, rozcvičení, základy psychologie a pedagogiky, výstroj, výzbroj, materiál pro zajišťování, historie horolezectví, druhy horolezectví, uzlování, navazování, jištění, zablokování jistící pomůcky, slaňování, styly lezení, obtížnost, stupnice, bezpečnost, stavba umělé stěny, lezecké závody, slaňování, prusíkování, metodika výuky lezení, rozcvičení, strečink, technika lezení, bouldering, stavba lezeckých cest, hry na umělé stěně, metodický výstup.

Kurz bude ukončen zkouškami:

Písemný test: zdravověda a první pomoc, výstroj a výzbroj, stupnice obtížnosti, styly lezení, bezpečnostní zásady
Praktické zkoušky: uzly, slaňování, jištění, poskytnutí první pomoci, metodický výstup

PŘIHLÁŠKA NA KURZ

Termín (V případě, že termín není vypsaný nebo Vám nevyhovuje, nevyplňujte, domluvíme se s Vámi.)

Jméno a příjmení *

Adresa

Email *

Telefon

Další sdělení