Lezení – pokročilí

Kurz je určen pro zájemce, kteří už mají základní dovednosti a vědomosti z lezení a mají zájem se zdokonalit.

Termíny kurzů je nutno domluvit telefonicky !!!

New Adventure:

V 6 lekcích (á 90 minut) vás naučíme vše co potřebuje lezec umět pro lezení na umělé stěně:
techniku lezení, navazování na lano, jištění Toprope, zablokování jistící pomůcky, lezení na 1. konci lana, správné používání poloautomatů, chytání pádů, …

Cena:
1 osoba:  3.000 Kč
2 osoby:  á 2.400 Kč
3 osoby:  á 2.100 Kč
4 osoby:  á 1.800 Kč

Adventure Progression:

Účast na tomto kurze předpokládá zvládnuté dovednosti z kurzu New Adventure.
Ve 4 lekcích (á 90 minut) vás naučíme základy pro lezení na skalách:
jištění pomocí HMS karabiny a polovičního lodního uzlu, vytvoření jistícího stanoviště, jištění druholezce na stanovišti v sedáku, slaňování se sebejištěním, záchrana z visu po pádu pomocí prusíků, spouštění spolulezce, …

Cena:
1 osoba:   2.200 Kč
2 osoby:  á 1.800 Kč
3 osoby:  á 1.600 Kč
4 osoby:  á 1.400 Kč

PŘIHLÁŠKA NA KURZ

Termín (V případě, že termín není vypsaný nebo Vám nevyhovuje, nevyplňujte, domluvíme se s Vámi.)

Jméno a příjmení *

Adresa

Email *

Telefon

Další sdělení